ESCARAVELLO

OBRAS DE GRAN CALIDADE
O impacto medioambiental non afecta, podemos ver as casetas como quedan imtegradas no entorno, obra amparada e protexida por ANABAN.
Captación de auga salada para xuntala ca dulce. A escasos metros existen escapes de augas residuais, e os técnicos dan por aprobada esta farsa.
¿Resolverán pondo mais cloro na auga?
A merda sigue depósitada as autoridades pasan do tema.
MEDIO AMBIENTE UN CONTO CHINO

PROXECTO DEPUTRÁNS
¿Cantas esterqueiras temos xunto os regatos, ríos, e mar? 

Investimento: para estar paradas, sen mantemento e vertendo directamente aos regatos  e ríos. ¿Os responsables políticos de turno quen os sanciona?
¿Quen sanciona a Serprona, Guardas Forestais,Vixiantes de ríos,etc que fan..?Con catro gotas chafarices de merda a vista.

Dous equipos de medida de alumeado público en menos de 100 metros, no Codesal en Camposancos.

VALORACIÓN "O TEU POBO"

Fotos para un calendario municipal, ou para presentar como o traballo do equipo de goberno:Destino Europeo de Excelencia Turística, premio EDEN.

Case catro anos no Concello e non sabemos o desglose das obras do Plan "E", os gastos de propaganda que pagamos todos, as contas das festas do monte Trega, as actas dos plenos, podemos afirmar que practican unha política dictatorial.

A demagoxía empregada e brutal, sobre os investimentos públicos teríamos moito que falar xa que a improvisación, foi escandalosa realizando algunhas obras en lugares improcedentes.

No boletín de propaganda (O teu pobo - BIG-Web) votamos de menos a información dos salarios que reciben.


Este caminho xa esta limpo(09/04/2011), só falta arranxalo.
COMENTARIOS
POR FAVOR. No os metais con ellos, que sino, no nos van a sorprender más con sus "logros". Y además, hasta son capaces de ver en éstas bellas fotografías... unas "viñetas" delictivas. Buen reportaje, si señor. Pero hay mucho más desde luego. Y pensar que aún se ensalzan ellos mismos de lo que han desgraciado (ver el librillo "O teu pobo"), de enero-2011 y nº 13 (¡vaya numerito!).

Por eulogio el VALORACIÓN "O TEU POBO" el 5/03/1

AVATAR:
Iso camarada morais son verdades coma puños nese libriño faltan as fotos da realidade si ollas o estado de algunhas calles, e lamentable e eses si que non os poñen no libriño e as fotos son das zonas que lle interesan donde non se ollan as gambadas que fixeron. LA MEN TA BLE. E A MITADE DAS COUSAS NEN FUNCIONAN ESTE POBO NECESITA UN TROCO DE CORPORACION XA.